ELGIS-Garbatka jest licencjonowanym producentem aparatury rozdzielczo-zabezpieczajacej NN, SN.  Oferujemy kompletny pakiet produktów ww zakresie: łączniki napowietrzne, napędy, podstawy bezpiecznikowe, rozdzielnice, stacje transformatorowe a także osprzęt na linie NN. Wszystkie wyroby zgodne są z właściwymi normami.

ODŁĄCZNIKI NAPOWIETRZNE
ROZŁĄCZNIKI NAPOWIETRZNE
NAPĘDY
PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE
STACJE TRANSFORMATOROWE
OSPRZĘT NA LINIE NN