REALIZOWANE DOTACJE

 

Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o. realizuje projekt pt.RPMA.01.02.00-14-5791/16 pt. „Nowe stanowisko rozłącznikowe średniego napięcia wyposażone w rozłącznik próżniowy( ekologiczny) 3 kierunkowy posadowiony w osi stanowiska jedno słupowego”.

Cel projektu: stworzenie innowacyjnego stanowiska rozłącznikowego średniego napięcia wyposażonego w rozłącznik próżniowy (ekologiczny) 3 kierunkowy posadowiony w osi stanowiska jednosłupowego.
Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt, innowacyjny na skalę światową - rozłącznik próżniowy wielokierunkowy posadowiony w osi stanowiska słupowego, przeznaczony do instalowania w sieci SN w punktach skrzyżowań i odgałęzień linii. Rozłącznik wyposażony jest w sterownik z funkcją wykrywania i sygnalizacji, oraz sterowania z poziomu systemu SCADA. Istotną cechą rozłącznika jest jego modułowa budowa umożliwiająca elastyczne konfigurowanie modułów rozłącznika w zależności od życzenia zamawiającego. Budowa taka umożliwia również wymianę uszkodzonych elementów łącznika bez jego demontażu. Uszkodzenie komory próżniowej, toru prądowego czy elementów napędu jest możliwe do wymiany na każdym kierunku działania rozłącznika, bez konieczności jego demontażu.


 

Całkowita wartość projektu: 1 504 406,85 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 058 358,46 PLN

 

 

ZREALIZOWANE DOTACJE 2007-2013

DOTACJE