Oświetlenie głównej arterii dla miasta Konstancin Jeziorna zrealizowaliśmy na słupach typu Pastorał Warszawski z oprawą OP-60.